Digitalna pismenost i naša deca

Prošle sedmice bila sam učesnica meetup-a u In Centru, a na temu digitalne pismenosti dece. Zajedno sa Ivana OV Ćirković pokušala sam da predočim dobre i loše strane interneta, kako deci probuditi svest o potencijalnim opasnostima koje vladaju online, ali i koliko roditelj tu igra bintu ulogu. Sam razvoj digitalizacije je vrtoglav, tako da smo se dotakli teme – Ko ga može ispratiti, na koji način i da li to radimo dovoljno brzo, koje su prednosti, a koji problemi implementacije.

Kao ključna pitanja na koje smo dale odgovor, ali i konstruktivne savete, bila su sledeća:

  • Kako vreme koje deca provode na Internetu usmeriti ka edukativnim i informativnim sadržajima?
  • Na koji način decu zainteresovati da
  • Da li je Youtube dobar kanala za postizanje novih veština i saznanja?
  • Šta je trenutno u trendu kod dece i zašto im je televizija sve manje interesantan medij?
  • Šta deca prate i rade na internetu i koliko to utiče na njihov dalji razvitak?
  • Koliko sve (ne)potiče iz porodice?

 

Zaključak koji se na kraju sam nameće je da je edukacija na ovu temu neminovnost, a da su informacije od presudnog značaja. Ukoliko ne idemo u korak sa vremenom, odnosno digitalizacijom i tehnologijom, jaz u odnosu na razvijenija društva biće sve veći.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *