Digitalna deca za tehnološku sadašnjost

Pre nego što ih “pustimo” na internet, deca treba da znaju koje su dobre, a koje loše strane interneta, šta sve predstavlja nasilje na internetu, kako da se odbrane od njega… Da bi ona to naučila potrebno je da i roditelji budu digitalno pismeni. Vrlo često nastupa diskrepanca i dolazimo do problema: deca mnogo više znaju od roditelja, roditelji kaskaju i nemaju vremena da se pozabave digitalnom sadašnošću, ko onda mlađim generacijama da objasni šta je kvalitet, šta terba, a šta ne? Da, sve polazi iz kuće i od roditelja, ali veliku odgovornost ovde snose i institucije, ali i pojedinci (naročito influenseri koji nekada imaju mnogo veći uticaj na decu od samog roditelja, nastavnika…)
Mali broj škola i školica uspelo je da se organizuje i digitalno opismeni klince. Imala sam to zadovoljstvo da budem jedan od autora prve YouTube škole za mlade, da držim predavanja i radionice na temu nasilja na internetu u osnovnim školama Srbije, ali sam i kreator UMS Digital Kids – škole medijske i digitalne pismenosti pri UMS-u (kako sam naziv kaže) za decu. To je i njihova, ali i naša sadašnjost.

Ne postoji ništa lepše nego kada spojiš svoje ljubavi u jedan dugotrajni i dugoročni projekat. I još lepše je kada znaš da radiš sa sjajnom decom, na njihovom kvalitetnom sazrevanju i obrazovanju! Preko 80 polaznika ove škole tokom leta je radilo na svom znanju iz drugačijeg ugla. Nije me iznenadilo interesovanje mladih, već me je dodatno pokrenuo njihov entuzijazam!</p>

Način na koji oni razmišljaju razlikuje se od načina razmišljanja moje, ali i starijih generacija. Mi smo usvajali internet, oni su sa njim rođeni. </p>
Stoga, ne treba im oduzimati to pravo, to znanje, te alate i mogućnosti, već ih samo treba dobro, kvalitetno usmeravati i obrazovati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *